Ringkasan Pendedahan Risiko

Dagangan pada margin membawa tahap risiko yang tinggi, dan mungkin tidak sesuai bagi semua orang. Tahap leveraj yang tinggi boleh bekerja terhadap anda dan juga untuk anda. Sebelum memutuskan untuk berdagang pada margin, anda perlu mempertimbangkan dengan teliti objektif perdagangan anda, tahap pengalaman, dan selera risiko. Kemungkinan wujud bahawa anda dapat menampung kehilangan sebahagian atau semua modal perdagangan anda dan oleh itu, anda tidak perlu berdagang dengan wang yang anda tidak mampu kehilangan. Anda mungkin bertanggungjawab untuk kerugian yang melebihi jumlah margin yang anda siarkan. Anda harus mengetahui semua risiko yang berkaitan dengan dagangan margin, dan dapatkan nasihat dari penasihat bebas jika anda mempunyai sebarang keraguan.

Tickmill tidak mewajarkan atau mewakili bahawa maklumat dalam laman web ini bebas daripada kesilapan atau ketinggalan maklumat atau sesuai untuk kegunaan yang dimaksudkan. Tickmill menyarankan agar anda mendapatkan nasihat bebas sebelum bertindak atas apa-apa maklumat di laman web ini.Tertakluk kepada mana-mana terma yang tersirat oleh undang-undang dan yang tidak boleh dikecualikan, Tickmill tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan (sama ada secara langsung atau tidak langsung) yang ditanggung oleh anda akibat sebarang kesilapan, peninggalan maklumat atau salah nyata dalam apa-apa maklumat dalam laman ini.

Tickmill akan mengambil semua penjagaan munasabah untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan oleh Tickmill adalah tepat pada masa penerbitan. Penggunaan Laman Web dan / atau Alat Anda akan tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan tertakluk kepada terma dan syarat kami.