Seychelles Financial Services Authority (FSA)

Tickmill Ltd. jest regulowana jako Dealer Papierów Wartościowych przez Seychelles Financial Services Authority (numer licencji SD 008). FSA została ustanowiona na mocy ustawy Financial Services Authority Act 2013. Do głównych obowiązków organu regulacyjnego należy licencjonowanie, nadzór i rozwój niebankowych usług finansowych na Seszelach poprzez solidny system regulacyjny. Tickmill Ltd: https://tickmill.jp

 

Financial Conduct Authority (FCA)

Tickmill UK Ltd. jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority UK (numer referencyjny 717270). FCA jest niezależnym organem publicznym, któremu ustawa o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. nadała uprawnienia ustawowe, regulując postępowanie zarówno detalicznych, jak i hurtowych firm usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Misją regulatora jest zapewnienie dobrego funkcjonowania rynków finansowych w celu ochrony konsumentów, zwiększenia integralności rynku i promowania konkurencji. Tickmill UK Ltd: https://www.tickmill.co.uk

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Tickmill Europe Ltd jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CIF (licencja numer 278/15). CySEC jest regulatorem finansowym Republiki Cypryjskiej, ustanowionym zgodnie z sekcją 5 ustawy z 2001 r. o Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Ustanowienie i obowiązki). Celem CySEC jest ochrona inwestorów i ułatwienie prawidłowego rozwoju rynku papierów wartościowych poprzez sprawowanie skutecznego nadzoru. Tickmill Europe Ltd: https://www.tickmill.eu

Rejestracje

 

Dyrektywy i członkostwo

MiFID II

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) directive 2014/65/UE zapewnia zharmonizowany system regulacyjny w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kluczowymi celami dyrektywy są maksymalizacja efektywności, zwiększenie przejrzystości finansowej, zachęcanie do konkurencji i oferowanie większej ochrony konsumentów. Dyrektywa MiFID II umożliwia firmom inwestycyjnym świadczenie usług inwestycyjnych i dodatkowych na terytorium innego państwa członkowskiego i/lub kraju trzeciego, pod warunkiem, że usługi te są objęte zezwoleniem firmy inwestycyjnej.

 

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Tickmill UK Ltd jest członkiem Financial Services Compensation Scheme. FSCS jest niezależnym funduszem kompensacyjnym ostatniej szansy dla klientów autoryzowanych brytyjskich firm świadczących usługi finansowe, utworzonym na mocy ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku. Celem FSCS jest wypłata odszkodowania w przypadku, gdy firma nie jest w stanie lub prawdopodobnie nie będzie w stanie wypłacić roszczeń wobec niej w przypadku, gdy firma zaprzestała działalności handlowej lub oświadczyła, że nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Investor Compensation Fund (ICF)

Tickmill Europe Ltd jest członkiem Investor Compensation Fund. ICF został utworzony zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 144(I)/2007 jako fundusz rekompensat dla inwestorów dla klientów CIF, a jego funkcje są regulowane dyrektywą 144-2007-15 CySEC. Celem funduszu jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych ubezpieczeniem wobec członków ICF poprzez wypłatę rekompensaty za wszelkie roszczenia wynikające z niewywiązania się przez członka funduszu ze swoich zobowiązań.