Skrót Ostrzeżenia o Ryzyku

Handel lewarowanymi produktami finansowymi niesie za sobą wysoki stopień ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich.  may not be suitable for all people. Wysoka dźwignia finansowa może działać na Twoją korzyść jak i przeciwko Tobie. Przed zdecydowaniem się na handel, powinieneś starannie rozważyć swoje cele handlowe, poziom doświadczenia oraz apetyt na ryzyko. Istnieje możliwość poniesienia strat i utraty części lub całości kapitału. Z tego powodu nie powinieneś deponować środków, na stratę których nie możesz sobie pozwolić. Należy być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z handlem lewarowanymi produktami i w razie wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady.

Tickmill nie zapewnia i nie oświadcza, że informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej są wolne od błędów lub pominięć lub że są odpowiednie dla  zamierzonego celu użytkownika. Tickmill zaleca korzystanie z doradztwa niezależnego doradcy, zanim  podejmie się działanie na podstawie informacji znalezionych na niniejszej witrynie. W zakresie wszelkich warunków przewidzianych prawnie, których nie można wykluczyć, Tickmill nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki (pośrednie lub bezpośrednie) poniesione przez użytkownika w wyniku błędu, pominięcia lub błędnej interpretacji jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej witrynie.

Tickmill podejmie wszelkie stosowne kroki, aby informacje dostarczone przez Tickmill były prawidłowe w momencie ich publikacji. Korzystanie z Witryny Internetowej i/lub Narzędzi przez użytkownika będzie podlegać wszelkim obowiązującym przepisom prawa oraz naszym zasadom i warunkom.