Rynek obligacji jest jednym z największych rynków papierów wartościowych na świecie, zapewniając inwestorom mnóstwo możliwości inwestycyjnych. Wykorzystaj odwrotną zależność między stopami procentowymi a cenami obligacji i spekuluj na stabilności skarbowych papierów wartościowych.