การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุป

การดำเนินการซื้อขายบนระบบมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูง, อาจไม่เหมาะสมกับคนทุกคน การใช้อัตราทดระดับสูงสามารถสร้างความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับการสร้างผลตอบแทน ก่อนที่จะตัดสินใจเทรดบนระบบมาร์จิ้น คุณควรพิจารณาอย่างระมัดระวังถึงเป้าหมายในการเทรดของคุณ, ระดับของประสพการณ์, และขนาดของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด คุณจึงไม่ควรที่จะเทรดด้วยระดับของวงเงินที่มากกว่าระดับที่คุณยอมรับการสูญเสียได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บนระบบมาร์จิ้น และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

Tickmill ไม่รับประกัน หรือรับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ปราศจากข้อผิดพลาด หรือเหมาะสมกับการใช้งานที่คุณต้องการจะนำไปใช้งาน Tickmill ขอแนะนำให้คุณรับฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการตามข้อมูลใดๆ ในไซต์นี้ ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย และเงื่อนไขที่ไม่สามารถงดเว้นภายใต้กฎหมาย Tickmill ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่ายใด ๆ (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดจากการที่คุณนำข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือนำเสนออย่างผิดพลาดภายในไซต์นี้ไปใช้

Tickmill จะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้จาก Tickmill มีความถูกต้องในช่วงเวลาที่ทำการเผยแพร่ การใช้เว็บไซต์และ / หรือเครื่องมือของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา