Tóm tắt thông báo rủi ro

Giao dịch dựa trên ký quỹ mang lại rủi ro cao, và không phù hợp cho tất cả mọi người. Biên độ đòn bẩy cao có thể gây phản ứng ngược cũng như tiêu cực cho bạn. Trước khi quyết định giao dịch dựa trên ký quỹ, bạn cần cân nhắc kĩ lưỡng các mục đích giao dịch của mình, kinh nghiệm và mức chấp nhận rủi ro.  Bạn có khả năng phải chịu một phần hoặc tất cả vốn giao dịch của mình và vì thế bạn không nên giao dịch bằng số tiền mà bạn không thể để mất. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm với số tiền thua lỗ vượt quá số tiền ký quỹ mà bạn đăng ký. Bạn nên hiểu biết về tất cả các rủi ro đi kèm với giao dịch ký quỹ, và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên viên tài chính độc lập nếu bạn có bất cứ điều gì không rõ.

Tickmill không đảm bảo rằng các thông tin trên website này là không có lỗi hoặc thiếu sót hoặc phù hợp với mục đích sử dụng của bạn. Tickmill đề xuất bạn nên tham khảo ý kiến chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân trước khi có bất cứ hành động nào trên website này. Dựa theo các điều khoản áp dụng bởi luật pháp và không thể loại trừ, Tickmill không chịu trách nhiệm có bất kỳ khoản thua lỗ, thiệt hại, chi phí hoặc khoản thu (dù trực tiếp hay không trực tiếp) nào do bạn gây ra mà xuất phát từ các lỗi, thiếu sót hoặc các thông tin hiển thị sai trên website này.

Tickmill sẽ hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp bởi Tickmill là chính xác vào thời điểm xuất bản. Việc bạn sử dụng Web Site và/hoặc các công cụ sẽ phải tuân theo tất cả các luật và quy định áp dụng và tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.